Jak probíhá focení svatby?

… aneb focením svatba nezačíná …

 

(English version)

Fotografování svatby je velice zodpovědná úloha, proto věnuji přípravě maximální pozornost.

Dohodneme-li se na focení svatby, je ideální naplánovat osobní schůzku, kde probereme organizační stránku svatby.

Zde mi sdělíte Vaše představy či požadavky, případě se mě zeptáte, co Vás bude zajímat.

Schůzka má také velký význam v podobě prvního osobního kontaktu, který je důležitý pro výběr svatebního fotografa a přispěje k pohodě obou stran. 

Mějte však na paměti, že v době svatební sezóny (květen až září) jsem vytížený a proto si prosím schůzku sjednejte, co nejdříve.Nejlepší období pro předsvatební schůzky je zima a jaro.

 

Pokud nejste z okolí České Lípa (+ - 80 km), není osobní schůzka 100% nutná, respektive je hůře realizovatelná.V tomto případě se můžeme dohodnout telefonicky, mailem, přes skype/viber atp.

 

Jak tedy svatební fotografování probíhá.

Nemám přesný plán, nejedu podle nějaké šablony. Důležité pro mne jsou dohodnuté detaily s novomanžely a určitá dávka kreativity při pořizování svatebních fotografií.

 

Pokud přeci jen chcete vědět, jak by mohlo takové fotografování vypadat, zde je jeden z možných scénářů:

 

V den „D“ přijedu na Vámi určené místo v dohodnutý den a čas, nejčastěji se jedná o dům nebo byt kde probíhají přípravy.

Poté zdokumentuji přípravy nevěsty, její vycházení z domu, nasedání do auta a odjezd celé kolony.

Po příjezdu k oddávajícímu úřadu nebo zámku, pořizuji další snímky. Rád dokumentuji i občanské průkazy s ustřiženými rohy a prstýnky ještě před jejich definitivním nasazením.

Během obřadu pořizuji mnoho snímků, mnoho detailů a ještě více portrétů. Nasazování prstýnků a první manželský polibek samozřejmě nesmí chybět.

Po obřadu se novomanželé a fotograf odeberou na předem vybrané místo - například na zámeckou zahradu - a tady se fotografují společné a samostatné snímky. Následně přicházejí na řadu fotografování s ostatními svatebčany.

Ještě před příchodem svatebčanů pořizuji snímky svatebního stolu a výzdoby. Dále také prostřenou tabuli, přípitky, tajný únos nevěsty a ostatní snímky, které si budete přát.

Poté Vás již nechám nerušeně slavit a odjíždím upravovat fotografie.

 

Jak můžete přispět k lepším svatební fotografiím i vy?

Přečtěte si prosím tyto články:

- Je svatební fotograf opravdu tak lukrativní povolání?

- Jak na lepší svatební fotografie... trochu jinak

 

How is photographing wedding photos?

… aka by shooting the real wedding doesn’t start …

 

 

Wedding photography is a very responsible job , so I devote maximum attention to preparation .

If you agree to také wedding photographer is ideal schedule a personal meeting where we discuss organizational aspects of the wedding.

You tell me your ideas or requirements, and you should ask me what are you interested for.

The meeting is also of great oportunity as the first personal contact , which is important to select a wedding photographer.

Please keep in mind, that during the wedding season ( May to September ) I am busy with photography events so please arrange an appointment as soon as possible .The best time for pre-wedding meeting is winter and spring.

If you are far away from Ceska Lipa ( in range more than 80 km) , a personal meeting is not 100 % necessary. In this case, we can arrange a phone, email , Skype / Viber etc. .

 

So how do wedding photography takes place?

I do not have an exact scenatio, I'm not going according to a template. Important for me are the agreed details with newlyweds and certain amount of creativity during taking wedding photos.

 

If you really want to know how could those pictures look like , here's one possible scenario :

On the “D” - day I will come to your designated place on the agreed date and time - mostly house or preparations apartment.

Then document the preparation of the bride, her going out of the house, getting in the car.

Upon arrival to the wedding office or chateau, I will create additional images. I like to document the identity cards with cut corners and rings before their final deployment.

During the ceremony, I will create many images, many details and much more portraits. Deploying rings and first married kiss cannot be absent.

After the ceremony, the newlyweds and I will go to intended place - such as the gardens - and here I will take pictures of couple or separate images. Then come a pictures with other wedding guests.

Even before the arrival I will take photos of wedding table and decorations. As well as toasts, secret bride kidnapping and other images you wish.

Then I'll will leave you to celebrate and leave to edit photos.

 

(Česká verze)